Lektörsutlåtande

Hur jag lektörsläser

Dramaturgi och karaktärsutveckling är något jag brinner för. I min lektörsläsning antar jag därför ett helhetsperspektiv för att förstå den inneboende strukturen i storyn. Det är fascinerande att se dynamiken som uppstår när olika karaktärers drivkrafter kolliderar och hur det ger handlingen ett eget liv.

Mina lektörsutlåtanden är av det fylligare slaget, 8-15 sidor för ett fullängdsmanus. De följer ingen standardmall, i stället identifierar jag utvecklingspotentialen i just din berättelse och reflekterar fritt kring problem och lösningar. Genom att ifrågasätta valen du har gjort som författare hoppas jag ge dig ett nytt perspektiv – så att du själv kan dra slutsatser och få egna idéer kring hur du kan utveckla det du redan har. Även en bra historia kan alltid bli ännu lite bättre, och jag vill utmana dig att ta ditt manus ett steg längre.

Målet är alltid att komma med konkreta idéer kring hur din berättelse kan bli mer underhållande och kommersiellt gångbar. Mina utlåtanden avslutas därför med en handlingsplan där jag listar specifika tips som du kan jobba vidare med.

lektör fantasy lektörsutlåtande

Prislista 2023

Priset för ett lektörsutlåtande beror på manusets längd i antal ord (som räknas automatiskt i Word).

Manus över 50 000 ord:
4000 kr startavgift + 6 öre per ord

Manus under 50 000 ord (kortmanus, novell, första kapitel-analys):
1500 kr startavgift + 11 öre per ord

Exempelvis räknas priset för ett manus på 75 000 ord ut så här:
75 000 ord × 0,06 kr + 4000 kr startavgift = 8500 kr

I priset ingår att jag finns till hands att bolla idéer och svara på frågor kring manuset under de första två veckorna efter att lektörsutlåtandet levererats, till exempel genom ett uppföljningssamtal på telefon.

För manus över 50 000 ord skriver jag ett långt fylligt lektörsutlåtande på 8-15 sidor (minst 2500 ord). För texter under 10 000 ord skriver jag 2-4 sidor (minst 600 ord), och för 10 000-50 000 ord skriver jag 4-8 sidor.

Frågor? Tveka inte att kontakta mig på manusutveckling@outlook.com. Jag erbjuder även kostnadsfria introduktionssamtal till mina tjänster.

lektör fantasy lektörsutlåtande

Första kapitel-analys

Är du nyfiken på hur det är att arbeta med mig som manusutvecklare? Då kan du börja med att beställa ett lektörsutlåtande för endast en del av ditt manus, till exempel första kapitlet eller första femtio sidorna. Det är en möjlighet att få feedback på ditt skrivande och reflektioner kring potentialen i din story. Min feedback består av ett lektörsutlåtande på 2-4 sidor. Priset är 1500 kronor i startavgift + 11 öre per ord i din text.

lektör fantasy lektörsutlåtande

Månadsfeedback

Denna tjänst innebär regelbunden feedback på dina texter under tiden som ditt manus tar form – till exempel en gång i månaden. Ett typiskt paket består av en serie av fyra inskickade texter där varje text får vara upp till 10 000 ord. För varje inskickning skriver jag 2-4 sidors feedback, och totalpriset blir 8000 kronor. Andra skräddarsydda paket kan tas fram för att passa takten du skriver i – hör av dig så tar vi fram en lösning!

I min feedback tittar jag på det skrivtekniska, och ger dig tips på vägen som du har nytta av när du skriver resten av manuset. Genom att fånga upp eventuella brister redan när de är i sin linda kan du minska behovet av stora omskrivningar i efterhand. Dessutom tittar jag på själva storyn och kommer med kreativ input på hur den kan utvecklas.

Du får ett externt perspektiv på din idé på ett tidigt stadium, någon att bolla idéer med, och hjälp att vässa din dramaturgiska kurva för en bättre story redan i första utkastet.

lektör fantasy lektörsutlåtande

Kreativ kris eller skrivkramp?

Jag kan skriva lektörsutlåtande på manus som bara är halvfärdiga. Då fokuserar jag på idéer på hur du kan komma vidare med handlingen utifrån var storyn är nu, och bidrar med kreativ input kring hur du kan sy ihop slutet. Det blir som en sorts brainstorming från ett externt perspektiv som ger dig chansen till en nystart för ett manus där du kört fast.

lektör fantasy lektörsutlåtande

Fortsättningstjänster

Efter att jag läst ditt manus och levererat lektörsutlåtandet kan vi ta fram ett skräddarsytt upplägg för personlig rådgivning. Då fungerar jag som bollplank under vidareutvecklingen av ditt manus, regelbundna avstämningar kan ske via exempelvis röstsamtal eller att jag finns till hands på chatt. I samband med detta kan jag även läsa omskrivna eller nya kapitel. Priset beror på exakt upplägg, som vi kommer överens om tillsammans.

lektör fantasy lektörsutlåtande

Redaktörstjänst

För egenutgivare kan det vara aktuellt att ta extern hjälp för redigering. Jämfört med lektörsläsning innebär det ett mer omfattande uppdrag. Fokus ligger på det språkliga, där jag går in och redigerar i din text – exempelvis i stavning, meningsbyggnad och styckesindelning. Jag skriver även kommentarer direkt i manus där jag föreslår förändringar i struktur med mera. Kontakta mig så tar vi fram ett kundanpassad modell för samarbete!

lektör fantasy lektörsutlåtande

Korrekturläsning

Korrekturläsning är något som görs allra sist i processen, efter att alla omskrivningar och textredigeringar redan är klara. Det är en sista chans att fånga upp stavfel och grammatiska fel innan manuset går på tryck.

lektör fantasy lektörsutlåtande

Kontakta mig

Manusutveckling.se

Lektörsutlåtanden – fantasy, skräck, thriller

©2023 Joel Zachrisson

manusutveckling@outlook.com